EN عע

לא חומש - בורקה!

45 שנים ישראל מונעת מתושבי הכפר הפלסטיני בורקה (برقة), להגיע באופן חופשי לאדמות הפרטיות שלהם עליהן נבנתה ההתנחלות חומש. האדמות הפלסטיניות הפרטיות נגזלו בשנת 1978 באמצעות צו תפיסה לצרכים "ביטחוניים" ושנתיים אחר כך נבנתה עליהן ההתנחלות חומש. במשך 25 שנה גרו על האדמות הפלסטיניות כמה עשרות משפחות ישראליות, עד שבשנת 2005, כחלק מתכנית ההתנתקות, ישראל פינתה את ההתנחלות. מאז, באופן כמעט רציף, נמצא בשטח זה מאחז ישראלי בלתי חוקי. מעל עשור שיש דין מסייע לתושבי בורקה במאבקם המשפטי העיקש שמטרתו לפנות את המאחז שהוקם על אדמותיהם ולאפשר להם גישה חופשית ובטוחה אליהן. 

ב-3.8.2023 שופטי בית המשפט העליון מחקו את העתירה בעניין המאחז הלא-חוקי על אדמות בורקה ואישרו הלכה למעשה הקמת התנחלות חדשה בחומש. בעוד שברחבי ישראל נלחמים להגן על בג"ץ כסמל הדמוקרטיה, השופטים הוכיחו שעבור הפלסטינים בגדה המערבית אין מגן ואין חוק, ובית המשפט פועל לטובת העליונות היהודית בלבד. ההחלטה המבישה של שופטי העליון מהווה עדות נוספת לשלטון האפרטהייד של ישראל בשטחים הכבושים והופך לנורמה באישור בג"ץ.

ב-16.8.2023 ראש מועצת הכפר בורקה עתר פעם נוספת לבג"ץ בסיוע יש דין. העתירה דורשת לבטל את תחום השיפוט החדש של המועצה האזורית שומרון שנקבע לצורך הקמת ההתנחלות בחומש ולהקצות את אדמות הציבור באזור לטובת תושבי הכפר בורקה ולא לטובת המתנחלים הישראלים.

לחצו כאן לקריאה נוספת

EN عע

לא חומש - בורקה!

45 שנים ישראל מונעת מתושבי הכפר הפלסטיני בורקה (برقة), להגיע באופן חופשי לאדמות הפרטיות שלהם עליהן נבנתה ההתנחלות חומש. האדמות הפלסטיניות הפרטיות נגזלו בשנת 1978 באמצעות צו תפיסה לצרכים "ביטחוניים" ושנתיים אחר כך נבנתה עליהן ההתנחלות חומש. במשך 25 שנה גרו על האדמות הפלסטיניות כמה עשרות משפחות ישראליות, עד שבשנת 2005, כחלק מתכנית ההתנתקות, ישראל פינתה את ההתנחלות. מאז, באופן כמעט רציף, נמצא בשטח זה מאחז ישראלי בלתי חוקי. מעל עשור שיש דין מסייע לתושבי בורקה במאבקם המשפטי העיקש שמטרתו לפנות את המאחז שהוקם על אדמותיהם ולאפשר להם גישה חופשית ובטוחה אליהן. 

ב-3.8.2023 שופטי בית המשפט העליון מחקו את העתירה בעניין המאחז הלא-חוקי על אדמות בורקה ואישרו הלכה למעשה הקמת התנחלות חדשה בחומש. בעוד שברחבי ישראל נלחמים להגן על בג"ץ כסמל הדמוקרטיה, השופטים הוכיחו שעבור הפלסטינים בגדה המערבית אין מגן ואין חוק, ובית המשפט פועל לטובת העליונות היהודית בלבד. ההחלטה המבישה של שופטי העליון מהווה עדות נוספת לשלטון האפרטהייד של ישראל בשטחים הכבושים והופך לנורמה באישור בג"ץ.

ב-16.8.2023 ראש מועצת הכפר בורקה עתר פעם נוספת לבג"ץ בסיוע יש דין. העתירה דורשת לבטל את תחום השיפוט החדש של המועצה האזורית שומרון שנקבע לצורך הקמת ההתנחלות בחומש ולהקצות את אדמות הציבור באזור לטובת תושבי הכפר בורקה ולא לטובת המתנחלים הישראלים.

לחצו כאן לקריאה נוספת

אדמות פלסטיניות פרטיות

למעלה מעשור יש דין נאבק לצד בעלי האדמות מהכפר בורקה בבית המשפט העליון במטרה לאפשר להם גישה חופשית לאדמותיהם. במהלך הדיונים ישראל הכירה בכך שחומש הוא מאחז בלתי חוקי שיש לפנותו. ביטול חוק ההתנתקות לא שינה את מעמדן של הקרקעות הפלסטיניות הפרטיות ולא מאפשר להכשיר את המאחז הלא חוקי. 

נישול מתמשך

אדמות מדינה? שני איים מבודדים, מוקפים באדמות פרטיות של פלסטינים. גם המיקום החדש של המאחז מונע מבעלי האדמות הפלסטינים להגיע לאדמתם וממשיך את הנישול שלהם מהקרקע. כל עוד יש נוכחות ישראלית באזור, בעלי האדמות הפלסטינים לא יוכלו לגשת לאדמותיהם בביטחה והפרת זכויותיהם תימשך.

והעולם לא שותק

ארצות הברית, האיחוד האירופי ומדינות רבות נוספות גינו את הניסיון להכשיר את המאחז הלא חוקי על אדמות בורקה, והזכירו לממשלת ישראל שמדובר בהפרה בוטה של החוק הבינלאומי. כמו כן, מדובר בשלב נוסף בתהליך הסיפוח של הגדה המערבית שמובילה ממשלת ישראל.

אלימות מתנחלים

משטח המאחז חומש יוצאת באופן תדיר אלימות של ישראלים המופעלת כלפי פלסטינים ורכושם. לא מדובר באלימות מקרית, אלא בפעילות עבריינית שיטתית ואידיאולוגית שנועדה להרחיק בכוח את הבעלים החוקיים של האדמה ולהשתלט על אדמות פלסטיניות פרטיות.

המאחז הבלתי חוקי חומש

ההשתלטות על אדמות פלסטיניות פרטיות

קראו עוד:

עולם הפוך – דו״ח מפורט על המאבק של תושבי בורקה לשוב לאדמותיהם עליהן הייתה ההתנחלות המפונה חומש

הצטרפו למאבק בעברייני חומש

מי אנחנו?

יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוקם בשנת 2005 ומאז פועל למען הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. אנו רואים בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות האדם ולפיכך שואפים להביא לסיומו.

צילום: Sadam Ragheb Salah | רוב המימון של יש דין מגיע מישויות מדיניות זרות

הצהרת נגישות | תנאי שימוש